החשיבות של חוזה האמהות הפונדקאית.

אחד הרגעים החשובים ביותר של תוכנית האמהות הפונדקאית הוא חתימת הסכם בין הורים עתידיים לאם הפונדקאית שלהם, הסכם זה, שיסדיר את כל התהליך של האמהות הפונדקאית. הוא מגדיר את הזכויות והחובות של שני הצדדים, וכן דרכים לפקח על עמידה בתנאים אלה. לכן, חשוב כי החוזה יהיה ערוך כהלכה בהתאם לחקיקה האוקראינית.

על ידי חתימת החוזה, האם הפונדקאית מסכימה שהיא מחויבת לשאת וללדת את הילד, מבלי לדרוש זכויות הוריות, היא מבינה את מחויבותה לעשות הכל כדי לתרום להצלחת ההריון ולהגנה על העובר. נטילת כל התרופות הדרושות בזמן הנכון וביצוע כל ההליכים הרפואיים שנקבעו על ידי הרופא הם תפקידיה העיקריים של האם הפונדקאית. בחוזה הם מתוארים בפירוט רב.

בתורו, ההורים הפוטנציאליים מסכימים לשלם סכום מסוים של כסף (פיצוי לאם פונדקאית) בצורה וסכומים שנקבעו בחוזה פונדקאית. תפקידם לקחת את הילד מיד לאחר לידתו ולרשום אותו במוסדות הרלוונטיים, יחד עם זאת, הורים פוטנציאליים יכולים להיפגש באופן אישי עם אם פונדקאית, יש להם הזכות לדעת על רווחתה של אם פונדקאית לפני ההיריון ובמהלכו, ויש להם את הזכות לדרוש ממנה לעמוד בכל הוראות הרופא.

עורכי הדין שלנו עורכים ומספקים ללקוחות שלנו חוזים לאמהות פונדקאית, הכוללים נקודות חשובות כמו הצהרות הצדדים, ערבויות, עלויות עבור שירותים ונהלי תשלום, אחריות הצדדים במקרה של סיום החוזה, וכו’. תנאי הפרטיות מפורטים בחוזים שלנו לזמן בלתי מוגבל, והפרה שלהם היא בהחלט עונש.

על מנת למנוע אי-הבנה או הטעיה והגנה על זכויותיהם של שני הצדדים, מתקיים חוזה פונדקאי בשתי שפות (אוקראינית ושפת אם של ההורים) בשני עותקים אותנטיים בעלי כוח משפטי שווה. כל צד מקבל עותק אחד.