אמהות פונדקאית באנגליה

אמהות פונדקאית נהיית “גלגל הצלה” לאלפי זוגות, אשר הטבע לא איפשר ללדת ילדים בעצמם. תהליך הפריה מלאכותית- צעד גדול בגורל הרפואה של ימינו, גילוי זה אפשר למצוא משפחה מאושרת לכולם.

אך כמו כל השיטות והתגליות החדשות, תוכנית אמהות פונדקאית יוצרת מחלוקת רבה סביב הנושא שלה. רק מעט חוקקו חוקית שיטה זו, אך חלק כמו בריטניה הגדירו גבולות.

כללים לתוכנית אמהות פונדקראית באנגליה

תהליך הפריה מלאכותית ונשיאת עובר על ידי אם פונדקאית מאושר רשמנית באנגליה, אך יש כמה הערות.

ראשית, אישה אשר רוצה לקבל ילד צריכה להוכיח שלא יכולה ללדת אותו. זה נעשה על ידי בדיקות מרובות אשר מתישות מאוד.

שנית, מותרות רק תוכניות ללא כוונת רווח. מה זה אומר? שההורים משלמים רק עבור טיפול רפואי והוצאות של הפונדקאית במהלך התוכנית. לפיכך לא ניתן תגמול כספי לאם הפונדקאית.

שלישית, זה לא עסק. בהתאם לסעיף הקודם ניתן להבין שלהרוויח מזה לא ניתן. לכן במדינה מעט מרכזים רפואיים אשר יפתחו כיוון זה.

כמה עולה אמהות פונדקאית באנגליה?

התוכנית בחינם. הורים משלים רק עבור הטיפול הרפואי והמחייה של היולדת בזמן התוכנית.

כמובן, קיימים מקרים כאשר זוגות משלמים תגמול לפונדקאית אבל שום דבר לא יכול להיות מתועד מבחינה משפטית, כלומר לקוות להרוויח באנגליה מהתוכנית לא ניתן.

למעשה, אם אין לכם קרובת משפחה המוכנה ללדת לכם תינוק אז התוכנית תהיה עבורכם בלתי אפשרית, לכן אתם צריכים לשים לב לתוכניות האמהות פונדקאית באוקראינה.